Không áp dụng thuế GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất

Homeland SG – Đây là ý kiến của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) trong văn bản góp ý về một số nội dung các Luật thuế có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Khi dự kiến áp dụng thuế GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất, Hiệp hội nhận thấy Luật thuế GTGT hiện hành quy định “Chuyển quyền sử dụng đất” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là hoàn toàn đúng cả về mặt pháp luật (để không xảy ra tình trạng thuế chồng thuế), phù hợp với tình hình thực tiễn, và có lý có tình, nhất là trong trường hợp chuyển nhượng nhà ở gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất.

HoREA cho rằng, Tiền sử dụng đất dự án nhà ở là một khoản thu ngân sách nhà nước (gần tương tự như một khoản thuế) mà chủ dự án đã nộp; khi bán nhà ở kèm theo chuyển quyền sử dụng đất thì chủ dự án không phải nộp thuế GTGT (nghĩa là người mua nhà không phải trả thêm khoản thuế này) theo quy định tại khoản 6 điều 5 Luật thuế GTGT.

Do đó, tình trạng thuế chồng thuế do dự thảo Luật dự kiến Áp dụng thuê GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất làm tăng giá bán nhà mà người mua phải gánh thêm.

Từ đó, HoREA kiến nghị, về dự kiến nâng thuế suất thuế GTGT với phương án 1từ 10% lên 12%phương án 2: tăng theo lộ trình lên 12% kể từ ngày 01/01/2019 và 14% từ ngày 01/01/2021. HoREA cho rằng, đối với thị trường bất động sản, đặc biệt là nhà ở sử dụng hàng ngàn sản phẩm của hơn 90 ngành sản xuất, thi công xây dựng, kinh doanh, dịch vụ.

Việc đề xuất tăng thuế GTGT lên 12% kể từ ngày 01/01/2019 theo phương án chọn của Bộ Tài chính sẽ dẫn đến mặt bằng giá nguyên nhiên vật liệu, nhận thầu thi công, nhân công…tăng lên, giá bán nhà tăng lên. Do vậy, HoREA kiến nghị giữ nguyên thuế suất thuế GTGT là 10% từ nay đến năm 2021 thì phù hợp hơn.

Homeland SG – Tổng Hợp

 

Đánh giá post