Có nên mua nhà đất sổ chung?

so hong chung

Nhà đất sổ chung là nhà đất do nhiều người đứng tên chung trên cùng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Có 2 tình huống thường xảy ra khi mua nhà đất sổ chung đó là: nhà đủ điều kiện chia thửa nhưng khi bán chủ chưa chia nhà riêng; nhà không đủ điều kiện chia đất ra sổ riêng.

Sổ chung khó trong việc chuyển nhượng/thế chấp

Nhà đất chung sổ không phân chia được do được sở hữu chung nên mọi quyết định phải có sự đồng thuận từ tất cả các bên sở hữu chung. Ví dụ trên một thửa đất có 3 người đồng sở hữu, nếu một trong 3 người không đồng ý bán thửa đất, giao dịch sang nhượng xem như vô hiệu.

Nhà đất chung sổ phân chia được. Trường hợp này ví dụ dễ hiểu là cũng giống như miếng đất trên, nhưng người đồng sở hữu có thời gian (thỏa thuận thường là 3 tháng) được ưu tiên mua miếng đất của ngươi đồng sở hữu khác đang bán.

Nếu người đó không mua thì mới tiếp tục tiến hành sang nhượng cho người khác. Nhà đất chung sổ khó thế chấp, cần phải tách sổ trước hi dùng tài sản này làm tài sản thế chấp.

Dễ tranh chấp khi sử dụng hoặc khai thác

Nếu trước hoặc sau khi mua thửa đất mà không có bất kỳ thỏa thuận nào về phân chia quyền lợi, trách nhiệm, lợi ích kinh tế phát sinh từ thửa đất (cho thuê, sửa chữa, kinh doanh,…) thì rất dễ xảy ra các vấn đề tranh chấp về sau.

Thực ra mà nói thì rủi ro thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên cách phòng tránh tốt nhất là không tham gia. Còn nếu đã sở hữu một tài sản sổ chung như vậy thì hãy nên trang bị cho mình những thông tin, kiến thức cần thiết để tránh rơi vào thế bị động.

5/5 - (1 vote)